יום שבת, 12 במאי 2012

ביטויים נבחרים מספר עמוס - שי רבאני, מתן פוגץ' ומיכאל דגלין

עמוס - שי רבאני, מתן פוגץ' ומיכאל דגלין

המלחמה על המלוכה - יעל לוסטיג ושיר טרבלסי

שלמה המלך - אושר מירילשוילי ואבלין צייזלר

עמוס - שרון שטיפלמן ודוד שניידרוב